Historia Budowy | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

Wszystkie aktualności

28-09-2022
W sierpniu na basenie były kontynuowane roboty elewacyjne, tynkarskie i murarskie. Wykonano posadzki w hali basenowej i w…

 

24-12-2021
W grudniu na basenie kontynuowane są roboty w saunach, malowane są ściany. Trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych i montaż…

 

30-11-2021
Kontynuacja prac przy elewacji, posadzkach i tynkach. Wykonano sufit  w hali basenowej, a także część robót w saunie parowej i…

 

28-10-2021
Jesienią prace są kontynuowane. Układane są płytki. Montowany jest sufit podwieszany na hali basenowej. Zamontowano część kanału…

 

27-09-2021
We wrześniu zostało zamontowane przeszklenie między halą a strefą baru oraz rozpoczęto montaż sufitu podwieszanego w hali…

 

28-08-2021
W sierpniu na basenie były kontynuowane roboty elewacyjne, tynkarskie i murarskie. Wykonano posadzki w hali basenowej i w…

 

30-07-2021
W zakresie instalacji sanitarnych na budowę dostarczono i zamontowano centrale wentylacyjne, kotły z zasobnikami na wodę. Na…

 

30-04-2021
  Prace postępują. Rozpoczęto prace tynkarskie podbasenia. Na parterze montowane są dna stalowe niecek basenowych. Rozpoczęto…